De NVM-Erecode vormt een garantie voor de basiskwaliteit van ieder NVM-lid. Dit zijn afspraken die alle makelaars / taxateurs van makelaarskantoor met NVM-lidmaatschap moeten naleven om lid te mogen blijven van de NVM.