Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden door ZoDus Makelaars verwerkt ten behoeve van het bemiddelen bij overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, zullen we – nadat we je verzoek hebben ontvangen – je persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Als NVM Makelaar volgen we de privacyverklaring die voor NVM Makelaars geldt en je hieronder terug vindt. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij (als NVM-makelaar) en de NVM omgaan met je gegevens.

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van de wetgeving of onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Privacyverklaring ZoDus Makelaars

ZoDus Makelaars is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt ZoDus Makelaars bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur, in dit geval ZoDus Makelaars.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan ZoDus Makelaars:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan ZoDus Makelaars:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars niet via een opdracht ingeschakeld, dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van ZoDus Makelaars: zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via ZoDus Makelaars wordt aangeboden: zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via ZoDus Makelaars wordt aangeboden: zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via ZoDus Makelaars wordt aangeboden: zie 7.

Bij bedrijfspanden:

U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan ZoDus Makelaars:

 • U wilt een bedrijfspand laten taxeren: zie 9.
 • U wilt uw bedrijfspand verkopen: zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand verhuren: zie 11

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan ZoDus Makelaars:

 • U wilt een bedrijfspand kopen: zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand huren: zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars niet via een opdracht ingeschakeld, dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van ons aanbod: zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via ZoDus Makelaars wordt aangeboden: zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen dat via ZoDus Makelaars wordt aangeboden: zie 14.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren dat via ZoDus Makelaars wordt aangeboden: zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is ZoDus Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Marnix van Bavel
Wiekslag 27
5461 KC Veghel

0413 724 151
info@zodus.nl

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:

NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

ZoDus Makelaars en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. We verwerken uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. We besteden veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. We investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens we van u hebben, stuur ons dan per brief uw verzoek of per email naar info@zodus.nl

NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Ook als u wilt weten welke gegevens de NVM verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. We zullen dan zorgen dat u hierover geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur ons dan een gemotiveerde brief of e-mail. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik, dan vernemen we dit graag. We zullen dit dan zo snel en passend als mogelijk reageren. Mocht u het niet eens zijn met onze reactie en hierover in contact willen treden met de NVM, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

We hanteren hiervoor de bewaartermijnen die de NVM voorschrijft: de NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.

1.       U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.geen3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan.a20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning. Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.a20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).c5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.b20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.a20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bNotaris, koper, aankoopmakelaar
cFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

2.       U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
De reden van verhuur. geen3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. geen20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder.a20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aHuurder

3.       U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aVerkoper en verkoopmakelaar
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
cNotaris, verkoper, verkoopmakelaar

4.       U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aVerhuurder

5.       U wilt een koop- of huurhuis of een bedrijfspand bezichtigen dat via ZoDus Makelaars wordt aangeboden

In dit contact maken we bezichtigingsafspraken, geven we u een goed beeld van het huis / bedrijfspand en leggen we vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.a1 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.a1 jaar
 Ontvangers van gegevens
aVerkoper of verhuurder van pand

6.       U wilt een woning kopen die via ZoDus Makelaars wordt aangeboden

Voor dit contact staan we met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voeren we de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
Uw mening over de woning.b3 jaar
Gegevens over de biedingen.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).d5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.a3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.b3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bVerkoper
cNotaris, koper, aankoopmakelaar
dFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

7.       U wilt een woning huren die via ZoDus Makelaars wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.a3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets.a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.a3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aVerhuurder
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

8.       U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van ons aanbod

Het doel van dit contact is dat we u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen of bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geenTot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geenTot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geenTot intrekking van toestemming

9.       U wilt een taxatie van een woning of bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat we voor uw woning of bedrijfspand een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.a20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt. geen20 jaar
 Ontvangers van gegevens
aValidatie instituut op taxaties.

10.   U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
De reden van verkoop. geen3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.a20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand. Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.a20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.c5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.b20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.a20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bNotaris, koper, aankoopmakelaar
cFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

11.   U verhuurt uw bedrijfspand en heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
De reden van verhuur. geen3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.geen20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder.a20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aHuurder

12.   U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.c20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop. geen3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting.c3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.d20 jaar
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.geen20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
cVerkoper en verkoopmakelaar
dNotaris, verkoper, verkoopmakelaar

13.   U bent op zoek naar een huur(bedrijfs)pand en heeft hiervoor ZoDus Makelaars ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. geen3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting.a3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aVerhuurder

14.   U wilt een bedrijfspand kopen dat via ZoDus Makelaars wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand kopen dat via ons wordt aangeboden. Voor dit contact staan we met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voeren we de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stellen we ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand.b3 jaar
Gegevens over de biedingen.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.d5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.a3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.b3 jaar
 Ontvangers van gegevens
aNVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
bVerkoper
cNotaris, koper, aankoopmakelaar
dFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

15.   U wilt een bedrijfspand huren dat via ZoDus Makelaars wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand huren dat via ZoDus Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting.a3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.a20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.a3 jaar
 Ontvangers van gegevensRol
aVerhuurderVerantwoordelijke
bFIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)Verantwoordelijke

Gegevensgebruik door de NVM

We verstrekken via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed

Als u een woning of bedrijfspand via ZoDus Makelaars (of een andere NVM-makelaar )wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B          Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via ons of een andere NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C          Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan gerust contact met ons op. Ook als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan onder andere via info@zodus.nl