Verkoop bij inschrijving

Verkoop bij inschrijving?
Wat te doen als er meerdere geïnteresseerden tegelijkertijd voor een te koop staande woning hun interesse tonen? Dan kan het interessant zijn om te verkopen bij inschrijving. Bij deze verkoopmethode kunnen verschillende geïnteresseerden tegelijk een bod uitbrengen. De makelaar mag hiertoe elk moment overgaan. Dit kan dus betekenen dat wanneer tijdens een normale verkoopprocedure blijkt dat er meerdere gegadigden zijn die een bod willen doen, hiertoe kan worden overgegaan. Lopende onderhandelingen worden dan afgebroken en de geïnteresseerden kunnen via inschrijving een bod uitbrengen. Duidelijke en eerlijke communicatie over het proces is cruciaal.

Verkoop bij inschrijving: hoe werkt het?
Geïnteresseerden krijgen eerst de gelegenheid het huis te bezichtigen en uiterlijk op ‘sluitingstijdstip’ eenmalig een bieding uit te brengen. Direct na afloop van het sluitingstijdstip worden alle ontvangen biedingen bekeken en maakt de makelaar bekend óf en zo ja, aan wie het huis wordt gegund. Dit gebeurt zonder verdere onderhandelingen. Naast de prijs zijn ook andere factoren, zoals de ontbindende voorwaarden, die bepalen wat voor een verkoper het meest gunstig is.

Eerlijk?
De druk van de markt en het feit dat er meerdere gegadigden zijn is er in elk geval. Dankzij de inschrijving krijgen alle geïnteresseerden een gelijke kans om hun uiterste bod voor te leggen bij de verkopende partij. De hoogte van de biedingen wordt nooit gecommuniceerd en er wordt niet ‘tegen elkaar elkaar op geboden’.

Meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op.