Een woning verkopen met ZoDus

Veruit de meeste mensen kiezen voor de verkoop middels de bemiddeling van een deskundige; de makelaar. ZoDus Makelaars is actief, creatief en deskundig. Met jarenlange ervaring in de lokale markt. Wij hanteren een helder stappenplan om te komen van ‘het idee om eventueel te verhuizen’ tot en met een sleuteloverdracht aan een tevreden koper. Wat wij belangrijk vinden:  Snel, goed en zorgeloos verkopen! Hoe we dat doen? Onder andere door actief, creatief en deskundig te zijn. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

In 7 stappen naar een Succesvolle Verkoop

Stap 1          Kennismaking en uitleg

De eerste kennismaking. Bij iedere verkoop zal er veel contact tussen u en de makelaar zijn. Het is belangrijk dat wij begrijpen wat u van ons verwacht. We willen weten wie u bent en wat u beweegt. We willen weten waarom u wil verkopen en wanneer. We leggen graag uit hoe wij te werk gaan en wat wij denken dat belangrijk is. Tal van zaken die in een open gesprek besproken worden. Voor de verkoop van een woning maken we meestal twee afpsraken. In de eerste afspraak staat de kennismaking en uitleg over onze dienstverlening centraal. We doen dan ook een opname van de woning. De gegevens verwerken we vervolgens en komen terug in de tweede afspraak met een indicatie van de waarde en gedetaileerde uitleg over het verkoopproces.

Stap 2          Onderzoek, Analyse en Advies

De tweede afspraak is nog steeds vrijblijvend en kostenloos. De waardering komt dan aan de orde. We hechten er waarde aan om een goede onderbouwing te geven van de waarde. We kijken daarvoor enerzijds naar transacties van soortgelijke woningen en anderzijds naar het actuele aanbod. We geven een advies over de prijsstelling, en verkoopstrategie. Afhankelijk van prijsklasse, doelgroep en verkoopmotief stemmen we dit nauwkeurig af met de opdrachtgever.

Stap 3         De Opdracht 

Als verkoper heeft u een zogenaamde mededelingsplicht. U bent wettelijk verplicht om de koper te informeren over een aantal zaken: asbest, milieucertificering, en eventuele gebreken. Dat is nogal wat. Wij loodsen u hier doorheen middels een vragenlijst. Daarnaast moeten we als verkoper duidelijk zijn over wat de ‘koopwaar’ inhoudt; wat zit erbij? wat niet? en wat is eventueel ter overname?… Kortom een en ander moet worden ingeregeld. Last but not least: moet een en ander goed geregeld zijn tussen u, als opdrachtgever en ZoDus als makelaar. De opdracht heeft uiteraard een formeel karakter. De formaliteiten rondom de opdracht worden geregeld en de opdrachtgever stelt de nodige stukken ter beschikking (plattegronden, eigendomsbewijs, vragenlijst en dergelijke)

Stap 4          Het Verkoop-plan

Er zijn verschillende marketingmiddelen die ingezet zullen gaan worden bij de verkoop. Er worden professionele foto’s gemaakt en er worden digitale plattegronden vervaardigd. Het is niet vanzelfsprekend om alleen de mooie kanten van een woning te belichten. Net zo min als dat het niet verstandig is om een overkill aan positieve indrukken op voorhand te wekken. Goed kan soms goed genoeg zijn en beter werken dan een indruk die niet waar te maken is bij een bezichtiging. Plaatsen we wel of geen ‘verkoop-bord’? Doen we wel of geen ‘omwonende mailing’? Er moet veel bepaald worden en niets gaat ‘zonder meer’. Wat we doen, wanneer en hoe ten aanzien van de marketing noemen we het verkoop-plan. Het doel is om de juiste doelgroep aan te spreken en zoveel mogelijk zoekers aan te trekken.

Stap 5          Bezichtigingen

Een goede voorbereiding is belangrijk. Niet iedere woning is in bewoonde staat meteen geschikt om aan kijkers te laten zien. Indien nodig geven we advies over de inrichting, indeling en soms kan een verfbeurt wonderen doen. Een goede bezichtiging is meer dan het openen van een paar deuren! Met de eerste indruk die nauwkeurig is opgebouwd gaan we verder zodra de kijker arriveert bij de woning. Wij, kijkers en uzelf waarschijnlijk ook, vinden het plezierig dat de verkoper zelf niet aanwezig is tijdens de bezichtiging. De makelaar van ZoDus is getraind in het rondleiden. We loggen; wie er komt kijken, waarom en wanneer. We geven kort feedback na de bezichtiging en als er een reactie is naar aanleiding van een bezichtiging wordt deze uiteraard meteen met u besproken.

Stap 6          Onderhandelen

Onderhandelen is een vak, ons vak! Woningen aan- en verkopen is onze dagelijkse bezigheid. Wij weten daarom als geen ander hoe dit ‘spel’ gespeeld moet worden. Samen bepalen we de onderhandelingsstrategie. Afhankelijk van de marktomstandigheden, duur van de verkoop, aantal gegadigden en prijsafspraken doen wij de onderhandeling, namens u. Wij handelen in overleg met u en proberen voor u de woning voor de beste prijs en voorwaarden te verkopen. Wij beoordelen voor u of de eventuele koper redelijke wensen heeft ten aanzien van eventuele ontbindende voorwaarden, aanvaarding en roerende zaken. Wij kijken daarbij altijd naar het alternatief: wat als we er met deze koper niet uitkomen? …

Stap 7          Afhandelen

Als er overeenstemming is moet er van alles geregeld worden: van notariskeuze, ontbindende voorwaarden, financiering, eventuele bouwkundige keuringen, tot ondertekening en uiteindelijk (bij de overdracht); een eindinspectie. De voorwaarden en afspraken moeten goed verwoord worden om zo veilig en zorgeloos aan te kopen. Ook hier staat ZoDus u graag bij en wordt ervoor gezorgd dat alles goed geregeld wordt. Denk hierbij aan de volgende zaken:

  • Doornemen en tekenen van de koopakte
  • Afhandeling richting de notaris
  • Voorbereiding van de overdracht (stukken van de notaris doornemen)
  • Woning inspecteren voor transport bij de notaris
  • Sleuteloverdracht