Wat houdt de mededelingsplicht in?

Wat houdt de mededelingsplicht in?
Als de verkoper op de hoogte is van een negatieve eigenschap van de woning (een gebrek), terwijl hij weet dat die eigenschap voor de koper van belang is, dient verkoper de koper van die eigenschap op de hoogte te stellen. Ook moet je melden welke juridische verplichtingen er gelden, zoals erfdienstbaarheden. Voorbeelden van duidelijke gebreken zijn: een lekkage, verzakking of houtrot. Minder duidelijk, maar toch ook mededelingsplichtig zijn gebreken zoals, bij voorbeeld: een lekkend dakvenster, een riool dat wekelijks ontstopt moet worden of een niet werkende vaatwasser.  

Onderzoeksplicht
Tegenover de mededelingsplicht staat de onderzoeksplicht van de koper. Deze wordt geacht ervoor te zorgen dat hij zo veel mogelijk te weten komt over de woning. Kortom: de koper is verplicht vragen te stellen en de woning te ‘onderzoeken’. Een koper mag dus niet als een ‘kip zonder kop’ door een huis lopen en het blindelings kopen.

Waarom een (ZoDus) Makelaar
Een makelaar weet exact hoe de regels omtrent verborgen gebreken, mededelingsplicht en onderzoeksplicht werken. Bij de verkoop van een woning hanteert de makelaar een vragenlijst waarin expliciet wordt gevraagd naar alles wat maar mededelingsplichtig zou kunnen zijn. ZoDus Makelaars laat bovendien iedere woning bouwkundig keuren. Het kopen en verkopen van een huis is geen alledaagse gebeurtenis; schakel daarom altijd een makelaar in: zowel voor aankoop als verkoop.

terug naar home